สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

✈️สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot – Airplane Course : PPL – A) ตลอดทั้งปี

#หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล
#PPL
#เรียนขับเครื่องบินส่วนตัว

✅คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดหลักสูตร
2. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
3. ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาการบิน และได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้น 2 (Medical Class 2)

⏰ ระยะเวลาการฝึกอบรม 20 สัปดาห์ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ประกอบด้วย
1. ฝึกอบรมภาคพื้น 182 ชั่วโมง
2. ฝึกอบรมภาคอากาศ 40 ชั่วโมง

📍สถานที่เรียน ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

✨ค่าฝึกอบรม 388,000 บาท
#รับสมัครด่วน #จำนวนจำกัด
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 272 5741 ต่อ 4151, 02 272 6108 หรือ Email : marketing@catc.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง