สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ที่ตั้ง

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

66-0-2272-5741-4

โทรสาร

66-02272-5288

ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ อีเมล์
อีเมล
การเดินทาง
สถานีหมอชิต
สถานีจตุจักร
รถธรรมดา: 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 108, 122, 126, 134, 136, 138, 145, 182, 188
รถปรับอากาศ: ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.177, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.512, ปอ.517, ปอ.524, ปอ.529


    ที่ตั้ง

    ศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น สถาบันการบินพลเรือน 68/24 ท่าอากาศยานขอนแก่น ถ. มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

    เบอร์โทรศัพท์

    043-468215

    โทรสาร

    043-468215

    การเดินทาง
    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
    ท่าอากาศยานขอนแก่น, ขอนแก่น


       ที่ตั้ง

       66/96 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

       เบอร์โทรศัพท์

       032-520-337

       โทรสาร

       032-520-146

       การเดินทาง
       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
       ท่าอากาศยานหัวหิน, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์