สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรดี? กับกฎหมาย PDPA
  2. เรื่องแนะหลักแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน…ลดเสี่ยงอันตราย
  3. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)
  4. เรื่องใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

ให้แก่ท่านได้ใช้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง