สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

      สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

  1. อันตรายใกล้ตัวของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
  2. ก่อนจ่ายเงินคิดให้ดี เพราะของฟรีไม่มีในโลก
  3. สคบ.รับเรื่องราวร้องทุกข์แบบใหม่ ที่เรียกว่า “OCPB Complaint”

ให้แก่ท่านได้ใช้ประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป โดยสามารถดูบทความทั้ง 3 เรื่อง ได้ที่ ข่าว สบค.