ประกาศ สบพ. เรื่อง งดการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) - Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง