สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

    ด้วย บริษัท มินิแบ เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบไม่ประจำให้กับหน่วยงานในเครือกลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคลากรด้านการบิน ตำแหน่ง Licence Pilot จำนวน 1 อัตรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง