สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)”


 กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)