สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)”


 กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอกประจำปีการศึกษา 2564 “วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)