สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               สบพ. ขอเชิญผู้รับบริการ หรือ ผู้ติดต่อของ สบพ. ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที ✅ โดยสามารถสแกนที่ QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อประเมินทันที หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th จากนั้นค้นหาหน่วยงาน “สถาบันการบินพลเรือน ” ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อประเมินให้คะแนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง