สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Unmanned Aviation Fundamentals (UAF EN): Virtual Classroom

COURSE GOAL

The course provides CAA personnel involved in the regulation of unmanned aviation
with the competencies required to address the current and emerging safety issues
related to unmanned aircraft in international and national airspace, consistent with the
developing ICAO standards and recommended practices (SARPs) framework

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Understand ICAO provisions and guidance materials on unmanned aviation
  • Develop national regulations and policies relating to unmanned aviation
  • Design oversight activities for unmanned aviation
  • Implement oversight activities for unmanned aviation
  • Deploy a communication strategy to disseminate implementation processes

 

TARGET POPULATION

Middle management level CAA personnel involved in policy development, regulations, safety, and
operations of unmanned aviation.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 30 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

Successfully completed the online introductory unmanned aviation course,
Overview of Unmanned Aviation: Online.

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Unmanned Aviation Fundamentals (UAF EN): Virtual Classroom
Duration: 5 Days / 30 Hours
Fees:

THB 31,000

USD 1,075

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

 

 

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)