สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Overview of Unmanned Aviation Fundamentals (OUAF EN): Online

COURSE GOAL

This interactive online course provides clear explanations of the differences between
manned and unmanned aviation, operational and technical limitations of UA, UAS, RPAS,
and other unmanned aviation operational aspects. This course also addresses the
certification requirements and processes, State and CAA Safety Inspector’s roles and
responsibility for oversight.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Identify differences between manned and unmanned aviation
  • Describe the scope of unmanned aviation
  • Introduce the operation-centric, risk-based approach and safety management system (SMS)
  • Explain performance-based, prescriptive, and competency-based regulations
  • Identify requirements for airworthiness
  • Explain remote pilot licensing
  • Describe UAS and RPAS operator certification
  • Explain equipment certification

 

TARGET POPULATION

Civil Aviation Authorities, Member States, and other aviation
industry professionals involved in policy development, regulations, safety, and operations.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 2 Hours
Delivery Mode: Online
Language of Instruction: English

 

REMARK

This online course is a prerequisite of Unmanned Aviation Fundamentals (UAF EN)

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Overview of Unmanned Aviation Fundamentals (OUAF EN): Online
Duration: 2 Hours
Fees:

THB 9,500 / USD 275

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)