สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Communication Procedures for Airside Operations (COM PRO)

 

COURSE GOAL

This course will provide involved staff with competency capabilities to perform their duties in a safe and efficient way to maintain the safety operations and services in accordance with the rules and standards in force.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Apply the correct terminologies and communication procedures;
  • Justify data and co-ordinate with relevant units
  • Manage rules and regulations for airside operations
  • Provide assistance to aircraft in abnormal situations

TARGET POPULATION

Airside Personnel from Civil Aviation Authorities, Airport Operators, Airlines Officers, as well as Government Representatives that responsible for the airside operations

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 30 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

Have aviation knowledge and background in airside operations

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Communication Procedures for Airside Operations (COM PRO)
Duration: 5 Days / 30 Hours
Fees:

THB 16,500

USD 600

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)