สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

✈️✈️ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “ โครงการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน” ผ่าน Live Facebook Page: ATSD CATC

📍สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศร่วมกับกองวิชาบริหารการบิน จัดเสวนาออนไลน์ “ โครงการรับสมัครนักศึกษารอบ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน” ผ่าน Live Facebook Page: ATSD CATC
📢ฟังการแนะนำหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่ครอบคลุมถึง 6 สายวิชาชีพด้านการบินที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย
– วิชาชีพด้านการจราจรทางอากาศ
– วิชาชีพด้านการท่าอากาศยาน
– วิชาชีพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
– วิชาชีพด้านโลจิสติกส์การบิน
– วิชาชีพด้านธุรกิจสายการบิน
– วิชาชีพด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน

***เฉพาะรอบ Early recruitment ทั้ง 2 ประเภทโครงการ (กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มหน่วยงานด้านการบิน) สมัครฟรี ภายใน 19 พฤศจิกายนนี้***

ห้ามพลาด!!! พฤหัสดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Live Facebook Page: ATSD CATC ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 022725741-4 ต่อ 3331,3332,3341