สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 Single Engine (Diamond DA – 40 TDI)

Single Engine (Diamond DA – 40 CS)

Multi – Engine (Diamond DA – 42 TDI)