สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย “Thailand Cyber Top Talent 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยผลิตบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอ สอดรับกับความต้องการของประเทศซึ่งแบ่งการแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป รวมมูลค่าเงินรางวัล 521,000 บาท

               อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2022

                  เปิดรับสมัครถึง 24 กันยายน 2565 เท่านั้น ผ่าน QR Code หรือ https://ctf.in.th/tctt2022