ประกาศ สบพ. เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการเป็นการเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20 - สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) - Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง