สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ท่านวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมรับการกลับมาของอุตสาหกรรมการบินกับหลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน