สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

📌 สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา2566

      กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้พัฒนาทักษะ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการบิน สามารถต่อยอดประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เป็นหลักสูตรสองภาษา (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบิน) เทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ (GED)

🎓 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) หรือเทียบเท่า รอบโควตา Quota แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

✅ 1. ประเภทที่ 1 โครงการโควตาเรียนดี

✅ 2. ประเภทที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือนสำหรับสถานประกอบการ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2565)

 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล
☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2220 หรือ Inbox Facebook: catcthailand