สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการบิน ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2567

เวลา 08.30-12.00 น. ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิจัยที่นำเสนอ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่
👉ด้านที่ 1 ด้านธุรกิจการบิน
👉ด้านที่ 2 ด้านการท่องเที่ยว
👉ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้
👉ด้านที่ 4 ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี
👉ด้านที่ 5 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
👉ด้านที่ 6 ด้านวิศวกรรมการบิน
👉ด้านที่ 7 ด้านโลจิสติกส์การบิน การเรียนการสอน
👉ด้านที่ 8 ด้านอื่นๆ

🔴ผู้ที่ผ่านการนำเสนอผลงาน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ผลงานวิชาการที่ผ่านการนำเสนอจะได้รับการเผยแพร่แบบ full paper ใน Proceeding Book (ISBN)🔴
ภาคบรรยาย บทความภาษาไทย 2,000 บาท
ภาคบรรยาย บทความภาษาอังกฤษ 2,500 บาท
ภาคโปสเตอร์ 2,500 บาท
ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้กับ พนักงาน สบพ. นักศึกษา ป.ตรี/โท สบพ. และ หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้

👉ลงทะเบียนส่งบทความ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🚩https://proceedings.catc.or.th/proceeding/th/login-th/home/

👉สำรองที่นั่งสำหรับเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ได้ที่
🔴 https://www.eventpop.me/e/20851
(ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

====================
ดำเนินงานโดย
🚩กองวิชาวิทยาการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
โทร. 02 272 5741-4 ต่อ 3302
อีเมล: avmproceeding@catc.or.th