สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

📣📣📣สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาและรอบรับตรง

✈️อยากเรียนด้านการบิน ต้องที่ CATC มีครบ!!!  #รับทุกแผนการเรียน

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพที่ครอบคลุมตรงทุกความต้องการในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบชั้นปีที่ 2 สามารถเลือกเรียนต่อได้ 6 สาขาวิชาโทด้วยกัน ได้แก่
✅การจราจรทางอากาศ
✅การขนส่งสินค้าทางอากาศ
✅การท่าอากาศยาน
✅โลจิสติกส์การบิน
✅ธุรกิจสายการบิน
✅การบำรุงรักษาอากาศยาน

👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

📍รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223