สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ วิชาการดอทคอม จัดกิจกรรม
“ค่ายสานฝันการบิน ครั้งที่2”
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552
ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

              กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสนใจด้านการบินได้มีโอกาสสัมผัสวิชาชีพด้านการบินและปลูกจิตสำนึกให้มีจิตใจรักการบินตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนโดยพิจารณาจากการตอบคำถามของเยาวชนที่ลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมจำนวน 770 คนทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน และรางวัลชมเชยได้รับสิทธิเป็นสมาชิกนิตยสารเทรนเนอร์ฟรี 1 ปี จำนวน 35 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอกเพิ่มศักดิ์ มุขพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีประดับเครื่องหมาย “เรารักการบิน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้