สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

โครงการสานฝันการบิน กิจกรรม “พาน้องท่องฟ้า I believe I can fly”
วันที่ 11-13 มกราคม 2553
ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

               กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบโอกาสให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านการบินได้มีโอกาสสัมผัสวิชาชีพด้านการบิน การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลองและขึ้นบินร่วมกับครูการบินและศิษย์การบิน ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักการบินตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกเยาวชน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเยาวชนที่ลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipa.net ,จากการส่ง SMS ไปยัง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และการจับฉลากเยาวชนผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 82 คน จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย และคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรให้ได้รางวัลพิเศษในการทำการบิน Observe Flight กับอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือน ณ สนามบินบ่อฝ้าย จำนวน 10 คน และทำการบิน Observe Flight กับอากาศยานของโรงเรียนการบินรอยัล สกาย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 10 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2553 และจัดให้มีพิธีปิด ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์