สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สถาบันการบินพลเรือนจัดกิจกรรมสานฝันการบินให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

              สถาบันการบินพลเรือนจัดโครงการสานฝันการบิน โดยนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์  โครงการสานฝันการบินครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมด้านการบินต่างๆมากมาย อาทิ การขึ้นทำการบิน Observe Flight , การฝึกทำการบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) , เยี่ยมชมดูการทำงานของเจ้าหน้าที่บนหอบังคับการบินหัวหิน รวมถึงการบรรยายพิเศษ “ก้าวแรกสู่โลกการบิน”และจัดให้กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้ออาชีพด้านการบิน