สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Safety Risk Management Fundamentals (SRMF EN): Virtual Classroom

COURSE GOAL

The Safety Risk Management Fundamentals course focuses on competencies
required at CAAs to conduct State-level safety risk assessments and evaluate
Service Provider safety risks assessments.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Develop a hazard and consequence statement to support the assessment of safety risk;
  • Carry out safety risk assessments through the appropriate application of tools and methodologies;
  • Evaluate Service Provider safety risk assessments (also referred to as safety cases, safety
    assessments and aeronautical studies);
  • Develop strategies for prioritizing safety risks from a State perspective as per ICAO provisions
  • Design risk mitigation strategies from a State perspective;
  • Document safety risk management activities considering the need of sharing/exchanging information
    within the CAA/State authorities and the industry (database, registers, spreadsheets etc).

 

TARGET POPULATION

Aviation safety professionals involved in the management of aviation safety risks at the State level working at
Civil Aviation Authorities, including aviation safety inspectors involved in evaluating Service Provider safety risk
assessments.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 1 Day / 6 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Safety Risk Management Fundamentals (SRMF EN): Virtual Classroom
Duration: 1 Day / 6 Hours
Fees:

THB 11,000

USD 400

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)