สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Personnel Licensing System: Virtual Classroom

COURSE GOAL

This course provides Personnel Licensing Officers with essential
knowledge, skills, and attitudes required to establish and manage
an effective personnel licensing system in accordance with the
ICAO Annex 1 and relevant.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Describe procedures for the issuance of flight and non-flight crew licenses;
  • Apply procedures for the issuance, validation, and conversion of flight crew licenses;
  • Apply procedures for the licensing of aircraft maintenance personnel;
  • Apply procedures for the licensing of air traffic controllers;
  • Determine the key elements and processes of an Approved Training Organization (ATO).

 

TARGET POPULATION

The training is most beneficial for personnel licensing staff, technical and administrative staff
supporting PEL.
Office in civil aviation organizations and safety inspectors overseeing the issuance of flight crew and
non-flight crew licenses from civil aviation authorities.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 25 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

Successfully completed ICAO: Personnel Licensing (PEL) System Part 1: Online

To register for the ICAO: Personnel Licensing (PEL) System Part 1: Online, please contact the following email;

saa@caas.gov.sg

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Personnel Licensing System: Virtual Classroom
Duration: 5 Days / 25 Hours
Fees:

THB 35,000

USD 1,200

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Requested

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)