สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS): Virtual Classroom

COURSE GOAL

This course aims to enable CAA senior and middle managers to plan, manage and
continuously monitor the implementation of ICAO SARPs in their States.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Develop a strategy to comply with ICAO SARPS;
  • Manage the implementation of national requirements;
  • Monitor compliance with ICAO SARPs.

 

TARGET POPULATION

  • Senior and middle managers of State’s CAAs in charge of operations in the main technical divisions/sections/ departments related to direct implementation of ICAO SARPs as per ICAO Annexes;
  • Senior and middle managers of state’s CAAs in charge of support operations for ICAO SARPs successful implementation;
  • Senior and middle managers of Airport Authorities and Air Navigation Service Providers directly managed by CAAs.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: Blended course (Introductory Online module (2 hrs) +
Virtual classroom (5 days / 32 hrs).
Case study approach, with progress and mastery tests.
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS): Virtual Classroom
Duration: 5 Days / 34 Hours
Fees:

THB 43,500

USD 1,500

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)