สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: International Air Law (IAL EN)

 

COURSE GOAL

The International Air Law course aims to enable representatives of Civil Aviation Administrations, Civil Aviation Authorities, Airports, and Air Navigation Service Providers to support their organization in compliance with international air law, through the application of appropriate knowledge and advocacy.

Join in dynamic case discussions around the following topics:
Principles of International Aviation Law, Legal Framework for Aviation Security,
Air Transport Agreements and Liberalisation, Air Carrier Liability, Consumer Protection Laws and, Aircraft Finance, and Registration of Security Interests.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Define the concepts and rules of international air law;
  •  Explain the relevance of the rules and procedures of international air law for their own role and functions in their
    organization; and
  • Apply their knowledge and understanding to assist their national administration in improving implementation.

 

TARGET POPULATION

Representatives (eg, administrators, lawyers, managers), with or without legal education, from:

  • Civil Aviation Administrations;
  • Civil Aviation Authorities; and
  • Airports and Air Navigation Service Providers of Member States
  • Government officials with responsibilities for civil aviation policy, legislation, and enforcement

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 30 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: International Air Law (IAL EN)
Duration: 5 Days / 30 Hours
Fees:

THB 55,000

USD 1,900

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)