สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: English Language Proficiency Interlocutor/Rater Recurrent Training

COURSE GOAL

The aim of this recurrent training is to ensure that knowledge, skill and attitude of ICAO language proficiency interlocutors/raters is maintained and updated so that they are able to continue conducting interviews effectively and assessing the language proficiency level of pilots and air traffic controllers objectively, in accordance with the ICAO language proficiency requirements stipulated in the relevant ICAO annexes and guidance material.

 

COURSE OBJECTIVE

The objectives of the course are to enable ICAO language proficiency raters to:

  • Prepare an interview;
  • Conduct an interview;
  • Rate recorded speech samples;
  • Complete post-rating activities.

 

TARGET POPULATION

  • ICAO Language proficiency interlocutors/rater
  • Aviation English language instructors
  • Personnel licensing inspectors

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 4 Days / 23 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

  • Hold a valid certificate issued by a State civil aviation authority as an ICAO Language Proficiency Interlocutor/Rater for pilots and/or air traffic controllers

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: English Language Proficiency Interlocutor/Rater Recurrent Training
Duration: 4 Days / 23 Hours
Fees:

THB 90,000

USD 3,050

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)