สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: On-the-Job Training Instructor for Air Traffic Control (OJTI for ATC)

COURSE GOAL

This course will provide field-instructors with specific instructional technical capabilities that will enable them to optimize the job post performance to already graduate ATCOs in the most efficient way and at the lowest possible cost.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Apply proactive methodology for psychomotor environment training for ATCOs
  • Use on-the-field methods and technics for “ad hoc” accommodation to job posts in ATC
  • Develop training procedures for refresh training in the job post for ATC
  • Use specific training for SHELL in ATCOs job post
  • Validate qualifications for licenses in the job post (both first and renovation)
  • Apply techniques to provide field-instructors to optimize the job post
    performance in the minimum time

 

TARGET POPULATION

Primary: Experience Air Traffic Controller
Secondary: Supervisor of ATC Control room, Flow Management position, ATC

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 7 Days / 42 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

  • ATC License issued by State.
  • Fluent in Spoken and Written English.

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: On-the-Job Training Instructor for Air Traffic Control (OJTI for ATC)
Duration: 7 Days / 42 Hours
Fees:

THB 55,000

USD 1,900

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)