สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร On-the-Job Training Instructor Refresher (OJTIR) (Virtual Classroom) รุ่นที่ ๖

ข่าวที่เกี่ยวข้อง