สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดย กองวิชาวิศวกรรมการบิน จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมกิจกรรม “OPEN HOUSE” ในรูปแบบออนไลน์ (Online) บน Facebook Live
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรใหม่และหลักสูตรเฉพาะทางด้านการบิน จัดขึ้นโดย กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ฟังการแนะนำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบินหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะได้มีการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรประกอบไปด้วย
-รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมการบิน
-เส้นทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา
-ค่าเล่าเรียน-ทุนการศึกษา
-ถาม-ตอบทุกข้อสงสัยโดยอาจารย์
-แนะนำการรับสมัครหลักสูตรในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2565

     ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ลงชื่อเข้าร่วม OPEN HOUSE ได้ที่ https://forms.gle/BV83SnAokiHH65yu8
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิชาวิศวกรรมการบิน โทร 02-270-5300 Email : Aeronautical_Eng@catc.or.th Facebook : Aeronautical Engineering Division กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน https://www.facebook.com/avionicsdivioson.catc และ Line Official : @808xhcyg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง