สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

CARGO OPERATIONS OFFICER

หน้าที่

มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารในการนำส่งสินค้าต่างๆ
และจัดแยกประเภทสินค้าเพื่อจำแนกค่าธรรมเนียม
ตามประเภทสินค้า รวมถึงการติดต่อกับผู้ส่งสินค้าในกรณีที่บรรจุภัณฑ์หรือตัวสินค้ามีปัญหา ไม่สามารถทำการขนส่งได้ เมื่อทำการตอบรับการขนส่งแล้ว ก็จะต้องทำการรวมระวางสินค้า (Consolidation) โดยจะต้องเลือกว่าจะส่งโดยใช้บรรจุภัณฑ์รวมใด และสินค้าใดจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ  (Special Handling) อย่างไร และนำ Shipments ไป Load / Unload ที่ข้างเครื่อง โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในด้าน
การขนส่งสินค้า ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ IATA นอกจากนี้ Cargo Operation Officer
ยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผน จัดเรียงตู้สินค้าให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่เครื่อง หรือสินค้าเหล่านั้นจะต้องมีการ Transit หรือ Transfer

 

คุณสมบัติ

 

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานกลางคืนได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย
  • สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และมีทักษะในการติดต่อและประสานงาน

 

ผู้จ้างงาน

  • สายการบิน

รายได้

  • มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
    (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)