สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

AIRCRAFT MECHANICS /AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER

Duties

Aviation maintenance mechanics (including air-frame and power plant technicians, avionics technicians and instrument repairmen) have the important responsibility of keeping airplanes in a safe condition to fly. In this effort they service, repair, and overhaul various aircraft components and systems including airframes, engines, electrical and hydraulic systems, propellers, avionics equipment, and aircraft instruments. They has changed greatly in recent years and will continue to change rapidly because of advances in computer technology, solid-state electronics, and fiber composite structural material.

ช่าง Airframe & Power plant

 • ดูแลรับผิดชอบเครื่องที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
 • บริการเซอร์วิสเครื่อง เช่น เติม Oil, Hydraulic, น้ำมัน
 • ตรวจเช็คเครื่องตามรอบของการซ่อมบำรุง เช่น transit check, daily check, weekly check,
 • ซ่อม defects ต่างๆ ที่นักบินรายงาน รวมถึง defects ที่ตรวจพบเวลาเช็คเครื่อง
 • ตรวจหาสาเหตุและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหรือชำรุด ระบบและอุปกรณ์ประเภท mechanical components เช่น ล้อ, เบรค, ปั้มต่างๆ, วาล์วต่างๆ, Generators, Motors, Actuators, เครื่องยนต์ , ท่อทางรวมถึงกลไกต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีม โดยมีหัวหน้าเป็นช่างที่มีประสบการณ์และมี license เป็นคนคอยดูแลสั่งงานและตัดสินใจในปัญหาต่างๆ และช่าง license นี้ก็จะเป็นคนเซ็นต์เครื่องออก หลังจากงานทุกอย่างเสร็จครบถ้วนแล้ว

ช่าง Avionics

 • ซ่อม defects ที่นักบินรายงานหรือ defects ที่ช่าง Airframe ตรวจพบและร้องขอให้ช่วย เช่น ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นกล่องควบคุม computers, อุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ (sensors, Transmitters, antennas, connectors, Indicators, display units, gauges, การซ่อมสายไฟ, หลอดไฟ, เช็คและตรวจสอบระบบไฟ, download-upload software)
 • ทำงานร่วมกับช่าง Airframe ในการตรวจเช็คเครื่องตามรอบของการซ่อมบำรุงที่เป็นเช็คใหญ่ๆ ซึ่งจะมีงานที่เป็นของ Avionics รวมอยู่ด้วย
 • ทำงานเป็นทีมโดยจะมีช่าง License เป็นหัวหน้าคอยสั่งงานและตัดสินใจ

 

Aircraft Maintenance Engineer วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • ดูแล ควบคุม ให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงแก่ช่าง (Mechanics) ในการ service, repair and overhaul อุปกรณ์ของเครื่องบิน ลำตัวเครื่องบิน และเครื่องยนต์
 • มีความรู้ ความชำนาญเรื่องเครื่องบินเฉพาะด้าน เช่น Mechanical , Avionics, Electrical ระบบหรือโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น Airframe (โครงสร้างลำตัว ล้อ ประตู ระบบ Hydraulic ระบบ Pneumatic ระบบ Avionics ระบบของ Electrical ระบบ Electronics Instrument ระบบสื่อสารและ Auto-pilot) หรือ Power Plant (เครื่องยนต์) ให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับ Procedure ของการบินและ Manufacturer

 

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ในเรื่องหลักการสร้างอากาศยาน ตัวอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยาน รวมทั้งการประกอบ การตรวจ การบริการ การบำรุงรักษา และหน้าที่ทำการของสิ่งเหล่านั้น กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายช่างภาคพื้นดินฯ
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ในเรื่องการบำรุงรักษาและการตรวจอากาศยาน ตัวอากาศยาน เครื่องยนต์ บริภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้ในอากาศยาน

Job Opportunity

 • Airlines

Income

 • More than 1x,xxx THB/month
  (depends on experiences).