สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. เป็นหนึ่งในโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในแผนเร่งรัดตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนจากชานเมือง และยังมีแผนที่จะขยายแนวเส้นทางในอนาคตเพื่อรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดนครปฐม โดยเบื้องต้นเป็นงานออกแบบ รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…..