สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence – Aeroplane)

เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวและหลายเครื่องยนต์ ตั้งแต่ต้นจนสามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย ทั้งการบินด้วยสายตา และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบหลักสูตรต่อเนื่อง หรือจะเลือกเรียนแบบหลักสูตร Block Course
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot Licence – Aeroplane)

เรียนการบังคับเครื่องบินขนาดเล็ก ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถทำการบินได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot Licence – Helicopter)

เรียนการบินโดยฝึกบินกับเครื่องเฮลิคอปเตอร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot Licence – Helicopter)

เรียนการบังคับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถทำการบินได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

CATC Flight Training Program:

  1. Commercial Pilot License with Instrument Rating and Multi-Engine Aeroplane Class Rating (CPL with IR and ME)
  2. Commercial Pilot License – Aeroplane (AP Block Courses 4 Phases : PPL-IR-CPL-ME)
  3. Commercial Pilot License – Helicopter
  4. Private Pilot License(PPL) for Aeroplane & Helicopter
  5. Instrument Rating (IR)
  6. Multi-Engine Rating (ME)
  7. Flight Instuctor Rating Course (Aeroplane & Helicopter)