สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท โบอิ้ง ดังต่อไปนี้

  1. Mr. Kirk Quong Sing, Director of Business Development;
  2. Ms. Michelle Crawford, Director of Training Solutions, Early Career;
  3. Mr. James Crabbe, Product Manager Leader; and
  4. Captain Alongot Pullsuk, Executive Director of Loxley International Co., Ltd.

เนื่องในโอกาสการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมด้านการบินและการประเมินในรูปแบบฐานสมรรถนะ เฉพาะในเรื่องการฝึกอบรมภาคอากาศ โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ตลอดจนการเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์การฝึกอบรมด้านการบินรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุน CATCตลอดจนโอกาสในการร่วมงานกันในอนาคต โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่ของ สบพ. แนะนำภารกิจ และการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยคณะผู้แทนดังกล่าว   มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม และหารืมร่วมกับศูนย์ฝึกการบินหัวหินในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป