สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร flight Operations Officer Refresher รุ่นที่ 12  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 40 ท่าน จากประเทศเนปาล ภูฏาน กัมพูชา บาห์เรน และไทย

สำหรับหลักสูตรทบทวนพนักงานอำนวยการบินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานอำนวยการบินได้ทบทวน เสริมสร้าง  และยกระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีอยู่เดิมของพนักงานอำนวยการบิน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

Congratulations to all participants who successfully completed Flight Operations Officer Refresher (FOOR) class number 12

Dr. Usa Torteanchai, Director of the Aeronautical Engineering Division at CATC, chaired the closing ceremony for the FOOR training program, which welcomed 40 participants from Nepal, Bhutan, Cambodia, Bahrain, and Thailand from February 22nd to 28th, 2024.

After completing the course, the participants have reviewed, reinforced and enhanced the existing knowledge, skills and attitude of flight operations officer/ flight dispatcher. This comprehensive training program aimed to ensure a safe flight operation