สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นผู้แทนจาก สถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน NASA International Space Apps Challenge 2021 ภายใต้ธีมงาน “The Power of Ten” ซึ่งงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมีผู้ร่วมให้การสนับสนุนได้แก่

1.บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2.สถาบันการบินพลเรือน
3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
4.สมาคมไทยไอโอที
5.สถาบันวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ Talent D
6.TRD Consultancy Pte Ltd.
7.True Digital Park
8.Kungmagic
9.Neolution E-Sport
10.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนที่พร้อมเป็นนักพัฒนา และต่อยอดความรู้เรื่องการบิน โลกและอวกาศได้แสดงฝีมือ ทักษะรอบด้านในการแข่งขัน Nasa International Space Apps Challenge 2021 การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ Hackathon เพื่อพัฒนา Application นำมาแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องการบิน โลกและอวกาศ เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร และเยาวชนไทย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมด้านการบิน โลกและอวกาศมากขึ้นในอนาคต

          ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบินพร้อมแขกรับเชิญผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 4 ท่าน ได้รับเกียรติให้กล่าวแสดงความยินดี โดยนางสาววรินทร เลี่ยมนาคได้กล่าว แสดงความยินดีต่อคณะผู้จัดและผู้ให้การการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และในฐานะที่สถาบันการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินจึงให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรายการ NASA International Space Apps Challenge 2021 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และถือเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การสรรหาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้จึงเป็นโครงการที่ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง รวมถึงมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

          จากนั้นได้แนะนำภารกิจของสถาบันการบินพลเรือนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรรวมถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้นประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้ร่วมงาน และเยาวชนที่สนใจประกอบอาชีพด้านการบินในอนาคต พร้อมอวยพรให้น้องๆที่มาร่วมการแข่งขันในวันนี้ ประสบความสำเร็จผ่านการคัดเลือกให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับโลกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง