สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และกัปตันนนทพร มัณฑะจิตร Accountable Executive โรงเรียนการบิน BATC (BANGKOKAIR AVIATION TRAINING CENTER CO.,LTD.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างฝึกอบรมหลักสูตรนักบินการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ให้กับศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน BATC จำนวน 20 คน โดยมี นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ ประธานกรรมการบริษัท BATC และ พลอากาศตรี ปรีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

       สำหรับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการบิน BATC และสถาบันการบินพลเรือน ครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งด้านการฝึกอบรมวิชาภาคพื้น และการฝึกอบรมภาคอากาศ ให้กับศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน BATC ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนการบิน BATC เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างโรงเรียนการบินทั้งสองแห่ง ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะผนึกภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนการบินต่างๆ ให้แก่ศิษย์การบินของแต่ละโรงเรียนการบิน ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง