สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างฝึกอบรมหลักสูตรนักบินการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ กับโรงเรียนการบิน BATC

CATC Signs the Employment Contract with the BATC to Provide Training in the Pilot Course for Flying the Multi-Engine Aeroplane.  

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และกัปตันนนทพร มัณฑะจิตร Accountable Executive โรงเรียนการบิน BATC (BANGKOKAIR AVIATION TRAINING CENTER CO.,LTD.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างฝึกอบรมหลักสูตรนักบินการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ให้กับศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน BATC จำนวน 20 คน โดยมี นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ ประธานกรรมการบริษัท BATC และ พลอากาศตรี ปรีย์กรณ์ ปรีมณีสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

       สำหรับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการบิน BATC และสถาบันการบินพลเรือน ครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งด้านการฝึกอบรมวิชาภาคพื้น และการฝึกอบรมภาคอากาศ ให้กับศิษย์การบินของโรงเรียนการบิน BATC ซึ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียนการบิน BATC เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างโรงเรียนการบินทั้งสองแห่ง ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะผนึกภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคม เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนการบินต่างๆ ให้แก่ศิษย์การบินของแต่ละโรงเรียนการบิน ต่อไป

      Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, and Captain Nonthaporn Mantajit, Accountable Executive from Bangkok Air Aviation Training Center (BATC) Company Limited, signed the employment contract regarding to the BATC student pilot training, by the CATC, in the pilot course for flying the multi-engine aeroplane. In the aforementioned course, there were 20 student pilots attended. On the occasion, Wing Commander Apichart Watawattana, Director of the Flight Training Center of the CATC, executives, Air Marshal Dechit Charoenwong, Senior Executive Vice President for Operations, Chairman of BATC Co., Ltd., and Air Vice Marshal Peekorn Preemaneesith, Director for Operations 1, witnessed the contract signing event, on September 28, 2021, at the Building of the Aviation Personnel Development Center, CATC, Bangkok.