สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2565  ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพพรและแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง