สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นายพันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นำพนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ