สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยแผนกพัฒนาธุรกิจการบิน สำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม 1-Day Aviation Experience Workshop ให้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีนายเกรียงไกร  เกียรติดำรง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณาจารย์ และพนักงาน สบพ. ร่วมให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรม 1-Day Aviation Experience Workshop มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อทางด้านการบินให้แก่เยาวชน โดยมีนักเรียนจำนวน 70 คน และผู้ปกครอง จำนวน 15 คน จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ภายในงานประกอบไปด้วยการแนะนำภารกิจและภาพรวมของ สบพ. และกิจกรรม 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรม Welcome to Explore Aviation Career, Workshop การควบคุมการจราจรทางอากาศเบื้องต้น (Basic Air Traffic Control), Workshop การตรวจอากาศยานก่อนขึ้นบิน (Pre – flight checking), Workshop พื้นฐานการซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง (Basic Virtual Aircraft Maintenance Workshop) และกิจกรรม Pictionary Aviation English ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่างๆ สามารถเตรียมความพร้อมในการศึกษาและค้นหาแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อด้านการบินในอนาคตต่อไป