สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ ตลอดทั้งปี ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกบิน ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ หลักสูตรภาคอากาศที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้

📣 หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน (Private Pilot – Airplane Course)
📣 หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (Commercial Pilot – Airplane Course)
📣 หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเครื่องบิน (Instrument Rating Course)
📣 หลักสูตรการบินด้วยเปลี่ยนศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi – Engine Course)
📣 หลักสูตรครูการบิน เครื่องบิน (Instructor Pilot – Airplane Course)
📣 หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล – เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot – Helicopter Course)
📣 หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot – Helicopter Course)
📣 หลักสูตรครูการบิน เฮลิคอปเตอร์ (Instructor Pilot – Helicopter Course)
📣 หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Transition Course)
📣 หลักสูตรการบินทบทวนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Refresher Course)
📣 หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Course (Theory))
📣 หลักสูตรการบินซ่อมเสริม (Supplemental Course for Pilot Requalification)
📣 หลักสูตรเพื่อฝึกทบทวนตามวาระตามที่กำหนด เครื่องบิน (Recurrent – Airplane)

และ

📣 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โท นักบินพาณิชย์ตรี (Avionics Engineering – Commercial Pilot License : AVE – CPL)

📲 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ E-mail : marketing@catc.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 272 5741 – 4 ต่อ 2222