สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

              สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานเสวนา โครงการสานฝัน ครั้งที่ 13 “การบินกับ COVID-19” เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมการบิน สู่ยุค New Normal EP.2 ขึ้น ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง Video Conference โปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID – 19)  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน บุคลากรด้านการบิน ในทุกกลุ่มงานทั้งไทยและต่างประเทศ สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรด้านการบิน นักศึกษารวมถึงนักเรียนที่สนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจากสถานการณ์ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปยังทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินของไทย และเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้บุคลากรการบินและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสของอุตสาหกรรมการบินของไทยภายหลังวิกฤติโควิด-19

            ในการนี้นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมรับฟังงานเสวนาครั้งนี้ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน สบพ. ถือเป็นการสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วน สบพ.จึงได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานการบินและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ประกอบด้วย

  1. นายแพทย์กรพรหม แสงอร่าม ศัลยแพทย์หัวใจทรวงอกและนักบิน
  2. นาวาอากาศโท กิตติชัย ช่างเสนาะ ครูการบิน สถาบันการบินพลเรือน
  3. นางสาวปณิตา พันธุ์จินดา เจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ และพยาบาลวิชาชีพ

              โดยมี นายบดินทร์ ยืนชนม์ ครูวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ดำเนินรายการดังกล่าว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานเสวนาออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และสาระประโยชน์อย่างมากจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้เห็นความร่วมมือ และสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยจะกลับมารุ่งเรือง เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 14  ของสถาบันการบินพลเรือน ในปี 2565 ได้ทาง www.catc.or.th ในอนาคตต่อไป