สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน โดยนายวุฒิชัย เล้าวงษ์ ครูการบิน รักษาการในตำแแหน่ง ผู้อำนวยการกองฝึกบิน พร้อมด้วยคณะครูการบิน พนักงาน และศิษย์การบิน เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์