สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วย พนักงาน สบพ. ร่วมให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ธนัญญ์ภณ เจริญสิรินุกูล ผู้กำกับฝ่ายวิทยบริการวิทยาลัยการตำรวจ พร้อมคณะวิทยาลัยการตำรวจ ในโอกาสมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของ สบพ. ตลอดจนเข้าร่วมดูงานเชิงปฏิบัติการตามห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ สบพ. กรุงเทพฯ