สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2567 นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย (1) นายศุภณัฐ มาราช (2) นางสาวนิรุชา จันทร์เพชร และ (3) นายปรมัตธ์ กลิ่นบัว ได้เข้าร่วมแข่งขัน THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon ในโอกาสฉลอง 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (THPD) และ ฉลอง 20 ปี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเสนอไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์และสัมผัสประสบการณ์จริงในทริปทัศนศึกษา ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (THPD)

สำหรับการนำเสนอนวัตกกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้นำปัญหา “ผู้สูงวัยอยากขายของออนไลน์ แต่ทำไม่เป็นทำยังไงดี” มาเสนอไอเดียเป็นนวัตกรรมใหม่ “สูงวัยไม่มี THPD จัดให้” เพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่มีประสบการณ์หลากหลายแต่ประสงค์อยากหารายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยที่นวัตกรรมดังกล่าวมีการนำAI มาเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการจำแนกภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้าให้โดยอัตโนมัติ ลดระยะเวลา และความยุ่งยากของผู้สูงวัยในการนำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเข้าระบบ แต่สามารถมีรายได้เข้ามาอย่างง่ายดายอีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจของ THPD ในอนาคตต่อไป