สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        เนื่องด้วยสมาคมโดรนซอคเกอร์ (ประเทศไทย)ได้รับการเกียรติแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแข่งขัน DRONE SOCCER WORLD CUP 2023 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวขนไทยในด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมทักษะด้านกีฟ้า ควบคู่ทางกันไปอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้กีฬา DRONR SOCCER เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง