สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

✈️✈️กองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน✈️✈️ เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง หลักสูตรการบินเบื้องต้น

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในพื้นฐานการบินในเชิงวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน หลักการบินเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน ท่าอากาศยาน สายการบินรวมทั้งลำดับขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ

💻📲ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Application Zoom Meeting

📌คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป (จำกัดจำนวน 150 ที่นั่ง/รอบ)

📌ระยะเวลาฝึกอบรม
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 (รอบบุคคลทั่วไป)
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 (รอบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)

📌หลักสูตรการบินเบื้องต้น
📆เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 13 พ.ค. 2565
สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXdM82RbKVSlBFst_uGKYRz1hbMlni6_dmyA8gSpFAVYAXyQ/viewform

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
☎️ กองวิชาบริหารการบิน โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3302, 3303, 3304
💻 facebook : สถาบันการบินพลเรือน
https://www.facebook.com/catcthailand