สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Test Download

แผนกงบประมาณ

 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 และปรับปรุงคำของบประมาณ 2565 

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้จัดทำแบบฟอร์มในการของบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ …

 แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2565 และปรับปรุงคำของบประมาณ 2564

    ด้วยแผนกงบประมาณ ได้จัดทำแบบฟอร์มในการของบประมาณประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานในแต่ละแผนก โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำของบประมาณได้ที่นี่ …